Veliki broj naših zadovoljnih saradnika pokazatelj je uspešnog poslovanja firme " PLAMEN " koja od 1990. godine, kada je osnovana, ispunjava očekivanja i zadovoljava potrebe svih naših poslovnih partnera.